Menu

Dierenartsen Groep Nederland Leidsegracht 3, 1017 NA Amsterdam Nederland

Onze Pijlers

Vanaf het begin heeft DGN zich vastgehouden aan enkele belangrijke maatstaven in de toendertijd sterk veranderende veterinaire markt. Geput uit een ruime ervaring in de humane markt, zag DGN de noodzaak om een andere richting te kiezen en te funderen op enkele belangrijke pijlers om verschil te maken en een alternatief aan te bieden waarmee de dierenarts zo goed mogelijk en met veel werkplezier kan verder gaan.

Echte ondersteuning & Vrijheid

DGN is een groot voorstander van het ondernemerschap. De dierenarts is altijd van origine, misschien noodgedwongen, een zelfstandig ondernemer geweest. In de visie van DGN hoeft dit niet te veranderen na verkoop van de praktijk. Daarom heeft DGN ervoor gekozen dat de dierenarts mede-eigenaar blijft en verder zoals ervoor kan blijven ondernemen en natuurlijk ook kan blijven profiteren van zijn werk.

Wij zijn ervan overtuigd en zien in de praktijk dat deze behouden vrijheid na de verkoop van de praktijk het werkplezier onveranderd laat. Zelfs kan het werkplezier vergroot worden door daar waar gewenst of nodig is de juiste ondersteuning klaar staat.

Behoud van regie & Controle

Welke ondersteuning DGN kan geven, wordt bepaald door de dierenarts. De dierenarts die al jaren de praktijk bestuurt weet als geen ander wat er lokaal speelt en wat goed is voor zijn klanten. Daarom vinden wij het van groot belang dat hij alle touwtjes in handen blijft houden en eigen keuzes kan blijven maken.

Geen vast protocol wat gevolgd dient te worden, geen gedwongen assortiment veranderingen of verplichte prijsverhogingen. De praktijk blijft zelfstandig zijn eigen weg volgen.

 

Wij zijn een groep & Geen keten

Het doel van DGN is om zelfstandig werkende, gelijkdenkende praktijken bij elkaar samen te brengen in een groep. Zonder de identiteit van de afzonderlijke praktijken te veranderen. Zonder een top-down cultuur waarbij beslissingen worden genomen buiten de praktijk om.

Maar allen met de ondersteuning van DGN. Dit alles om kracht te putten uit de samenwerking met meerdere, gebruik te maken van elkaars expertises en niet onbelangrijk het nog leuk te houden ook.

Ons team

Battal Araz

Business Controller

Mischa Weijers

Chief Operating Officer

Meer informatie over de aangesloten praktijken

Of wilt u meer weten over Dierenartsgroep Nederland?